ISO9001 Kalite Belgemiz

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standartı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır.Bu standartın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

Kulübümüz Türkiye’nin ISO 9001 Kalite Belge’li ilk ve tek öğrenci kulübüdür. Bu kapsamda her yıl kulübümüz kalite standartlarına göre denetlenir ve ISO belgesini korumaya çalışır. Denetim kapsamında organizasyon öncesi ar-ge çalışmalarımız ve raporlarımız, raporlama tekniklerimizin uygunluğu veya uygunsuzluğu, organizasyon şemamız ve süreçlerimiz, öğrencilerimizin memnuniyetini ölçen anketlerimiz, memnuniyetsizlik halinde başvurduğumuz düzenleyici ve önleyici faaliyetlerimizin uygunluğu test edilerek her şeyin ISO 9001 kalite standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Kulübümüz geçmişten bugüne ISO 9001 Kalite Belgesini layığıyla taşımakta ve muhafaza etmektedir.